99 Asmaul Husna | Nama – Nama Allah


DVD 99 Asmaul Husna – Untuk informasi dan pemesanan hubungi : 087 888 765 439 Pin : 28BCB8F0 (DUA DELAPAN BCB DELAPAN F NOL)

Asmaul Husna

ALLAH memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna.
Rasulullah SAW menjelaskan bahwa al-Asma al-Husna ini jumlahnya ada 99, karena ALLAH menyukai bilangan yang ganjil.

Sesungguhnya ALLAH mempunyai sembilan puluh sembilan nama, yaitu seratus kurang satu. Barangsiapa menghitungnya, niscaya ia masuk surga. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Sembilan puluh sembilan nama tsb menggambarkan betapa baiknya ALLAH. Nama-nama dalam Asmaul Husna ini, ALLAH sendirilah yang menciptakannya.

Dia-lah ALLAH yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang Membentuk Rupa, yang Mempunyai Nama-Nama yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Hasyr: 24)

Sebutlah nama-nama ALLAH, dalam setiap zikir dan doa kita. Jika kita memohon diberi petunjuk, sebutlah nama Al-Hâdi (Maha Pemberi Petunjuk). Jika kita mohon diberi sifat kasih sayang, sebutlah nama Ar-Rahmân (Maha Pengasih). Semoga doa kita akan semakin makbul.
Anjuran untuk menggunakan Asmaul Husna dalam berzikir dan berdoa, diterangkan oleh ALLAH SWT dalam Al-Quran.

Hanya milik ALLAH asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-A’râf: 180)

Asmaul Husna hanya milik ALLAH SWT. Manusia sebagai makhluk-Nya hanya dapat memahami, mempelajari, dan meniru kandungan makna dari nama yang baik tsb dalam kehidupan sehari-hari.

No

Nama

Arti

Antara lain
terdapat dalam

1

ar-Rahmaan

Yang Maha Pemurah

Al-Faatihah: 3

2

ar-Rahiim

Yang Maha Pengasih

Al-Faatihah: 3

3

al-Malik

Maha Raja

Al-Mu’minuun: 11

4

al-Qudduus

Maha Suci

Al-Jumu’ah: 1

5

as-Salaam

Maha Sejahtera

Al-Hasyr: 23

6

al-Mu’min

Yang Maha Terpercaya

Al-Hasyr: 23

7

al-Muhaimin

Yang Maha Memelihara

Al-Hasyr: 23

8

al-‘Aziiz

Yang Maha gagah

 

Aali ‘Imran: 62

9

al-Jabbaar

Yang Maha Perkasa

 

Al-Hasyr: 23

10

al-Mutakabbir

Yang Memiliki Kebesaran

Al-Hasyr: 23

11

al-Khaaliq

Yang Maha Pencipta

Ar-Ra’d: 16

12

al-Baari’

Yang Mengadakan dari Tiada

Al-Hasyr: 24

13

al-Mushawwir

Yang Membuat Bentuk

Al-Hasyr: 24

14

al-Ghaffaar

Yang Maha Pengampun

Al-Baqarah: 235

15

al-Qahhaar

Yang Maha Perkasa

Ar-Ra’d: 16

16

al-Wahhaab

Yang Maha Pemberi

Aali ‘Imran: 8

17

ar-Razzaq

Yang Maha Pemberi Rezki

Adz-Dzaariyaat: 58

18

al-Fattaah

Yang Maha Membuka (Hati)

Sabaa’: 26

19

al-‘Aliim

Yang Maha Mengetahui

Al-Baqarah: 29

20

al-Qaabidh

Yang Maha Pengendali

Al-Baqarah: 245

21

al-Baasith

Yang Maha Melapangkan

Ar-Ra’d: 26

22

al-Khaafidh

Yang Merendahkan

Hadits at-Tirmizi

23

ar-Raafi’

Yang Meninggikan

Al-An’aam: 83

24

al-Mu’izz

Yang Maha Terhormat

Aali ‘Imran: 26

25

al-Mudzdzill

Yang Maha Menghinakan

Aali ‘Imran: 26

26

as-Samii’

Yang Maha Mendengar

Al-Israa’: 1

27

al-Bashiir

Yang Maha Melihat

Al-Hadiid: 4

28

al-Hakam

Yang Memutuskan Hukum

Al-Mu’min: 48

29

al-‘Adl

Yang Maha Adil

Al-An’aam: 115

30

al-Lathiif

Yang Maha Lembut

Al-Mulk: 14

31

al-Khabiir

Yang Maha Mengetahui

Al-An’aam: 18

32

al-Haliim

Yang Maha Penyantun

Al-Baqarah: 235

33

al-‘Azhiim

Yang Maha Agung

Asy-Syuura: 4

34

al-Ghafuur

Yang Maha Pengampun

Aali ‘Imran: 89

35

asy-Syakuur

Yang Menerima Syukur

Faathir: 30

36

al-‘Aliyy

Yang Maha Tinggi

An-Nisaa’: 34

37

al-Kabiir

Yang Maha Besar

Ar-Ra’d: 9

38

al-Hafiizh

Yang Maha Penjaga

Huud: 57

39

al-Muqiit

Yang Maha Pemelihara

An-Nisaa’: 85

40

al-Hasiib

Yang Maha Pembuat Perhitungan

An-Nisaa’: 6

41

al-Jaliil

Yang Maha Luhur

Ar-Rahmaan: 27

42

al-Kariim

Yang Maha Mulia

An-Naml: 40

43

ar-Raqiib

Yang Maha Mengawasi

Al-Ahzaab: 52

44

al-Mujiib

Yang Maha Mengabulkan

Huud: 61

45

al-Waasi’

Yang Maha Luas

Al-Baqarah: 268

46

al-Hakiim

Yang Maha Bijaksana

Al-An’aam: 18

47

al-Waduud

Yang Maha Mengasihi

Al-Buruuj: 14

48

al-Majiid

Yang Maha Mulia

Al-Buruuj: 15

49

al-Baa’its

Yang Membangkitkan

Yaasiin: 52

50

asy-Syahiid

Yang Maha Menyaksikan

Al-Maaidah: 117

51

al-Haqq

Yang Maha Benar

Thaahaa: 114

52

al-Wakiil

Yang Maha Pemelihara

Al-An’aam: 102

53

al-Qawiyy

Yang Maha Kuat

Al-Anfaal: 52

54

al-Matiin

Yang Maha Kokoh

Adz-Dzaariyaat: 58

55

al-Waliyy

Yang Maha Melindungi

An-Nisaa’: 45

56

al-Hamiid

Yang Maha Terpuji

An-Nisaa’: 131

57

al-Muhshi

Yang Maha Menghitung

Maryam: 94

58

al-Mubdi’

Yang Maha Memulai

Al-Buruuj: 13

59

al-Mu’id

Yang Maha Mengembalikan

Ar-Ruum: 27

60

al-Muhyi

Yang Maha Menghidupkan

Ar-Ruum: 50

61

al-Mumiit

Yang Maha Mematikan

Al-Mu’min: 68

62

al-Hayy

Yang Maha Hidup

Thaahaa: 111

63

al-Qayyuum

Yang Maha Mandiri

Thaahaa: 11

64

al-Waajid

Yang Maha Menemukan

Adh-Dhuhaa: 6-8

65

al-Maajid

Yang Maha Mulia

Huud: 73

66

al-Waahid

Yang Maha Tunggal

Al-Baqarah: 133

67

al-Ahad

Yang Maha Esa

Al-Ikhlaas: 1

68

ash-Shamad

Yang Maha Dibutuhkan

Al-Ikhlaas: 2

69

al-Qaadir

Yang Maha Kuat

Al-Baqarah: 20

70

al-Muqtadir

Yang Maha Berkuasa

Al-Qamar: 42

71

al-Muqqadim

Yang Maha Mendahulukan

Qaaf: 28

72

al-Mu’akhkhir

Yang Maha Mengakhirkan

Ibraahiim: 42

73

al-Awwal

Yang Maha Permulaan

Al-Hadiid: 3

74

al-Aakhir

Yang Maha Akhir

Al-Hadiid: 3

75

azh-Zhaahir

Yang Maha Nyata

Al-Hadiid: 3

76

al-Baathin

Yang Maha Gaib

Al-Hadiid: 3

77

al-Waalii

Yang Maha Memerintah

Ar-Ra’d: 11

78

al-Muta’aalii

Yang Maha Tinggi

Ar-Ra’d: 9

79

al-Barr

Yang Maha Dermawan

Ath-Thuur: 28

80

at-Tawwaab

Yang Maha Penerima Taubat

An-Nisaa’: 16

81

al-Muntaqim

Yang Maha Penyiksa

As-Sajdah: 22

82

al-‘Afuww

Yang Maha Pemaaf

An-Nisaa’: 99

83

ar-Ra’uuf

Yang Maha Pengasih

Al-Baqarah: 207

84

Maalik al-Mulk

Yang Mempunyai Kerajaan

Aali ‘Imran: 26

85

Zuljalaal wa al-‘Ikraam

Yang Maha Memiliki Kebesaran serta Kemuliaan

Ar-Rahmaan: 27

86

al-Muqsith

Yang Maha Adil

An-Nuur: 47

87

al-Jaami’

Yang Maha Pengumpul

Sabaa’: 26

88

al-Ghaniyy

Yang Maha Kaya

Al-Baqarah: 267

89

al-Mughnii

Yang Maha Mencukupi

An-Najm: 48

90

al-Maani’

Yang Maha Mencegah

Hadits at-Tirmizi

91

adh-Dhaarr

Yang Maha Pemberi Derita

Al-An’aam: 17

92

an-Naafi’

Yang Maha Pemberi Manfaat

Al-Fath: 11

93

an-Nuur

Yang Maha Bercahaya

An-Nuur: 35

94

al-Haadii

Yang Maha Pemberi Petunjuk

Al-Hajj: 54

95

al-Badii’

Yang Maha Pencipta

Al-Baqarah: 117

96

al-Baaqii

Yang Maha Kekal

Thaahaa: 73

97

al-Waarits

Yang Maha Mewarisi

Al-Hijr: 23

98

ar-Rasyiid

Yang Maha Pandai

Al-Jin: 10

99

ash-Shabuur

Yang Maha Sabar

Hadits at-Tirmizi

Paket-Mendidik-Karakter

Dapatkan Informasi Tentang Ary Ginanjar

Jadwal Umrah ESQ

di optimasi oleh : Pakar SEO  | Ahli SEO | Konsultan SEO

ads: Grosir Sprei Bedcover Bogor 

21 thoughts on “99 Asmaul Husna | Nama – Nama Allah

 1. ‘‘Training ESQ adalah sebuah fenomena. Menggugah dan mampu mengubah kehidupan seseorang.’’

  Itu salah satu kesimpulan peserta yang telah mengikuti training ESQ. Hal itu bisa terjadi karena ESQ memang berbeda dari pelatihan lainnya dan bukan sekadar pelatihan kepemimpinan atau manajemen biasa. Training ESQ merupakan pelopor pelatihan yang mengasah sisi spiritual dengan mendalam, bersamaan dengan sisi emosi dan intelektual seseorang. ESQ adalah suatu inovasi mutakhir yang bertujuan untuk membangkitkan dimensi spiritual manusia.

  ESQ dengan seksama memandu seseorang dalam membangun prinsip hidup dan karakter berdasarkan ESQ Way 165. Angka 165 merupakan simbol dari 1 Hati pada Yang Maha Pencipta, 6 Prinsip Moral, dan 5 Langkah Sukses. ESQ hadir untuk siapa saja yang berkeinginan untuk membentuk karakter manusia paripurna. ESQ juga merupakan upaya untuk menjembatani rasionalitas dunia usaha dengan spirit ketuhanan. Melengkapi makna sukses dengan nilai-nilai spiritual yang mendalam, menuju esensi hidup bahagia yang sesungguhnya.

  • Assalamua’laikum wr.wb
   ka’ ni aq habibie alumni ESQ dari Panti Asuhan Qoroba Mulya bandar Lampung
   kapan ni ESQ mau ngundang lagi untuk mengikuti acara yang sama
   Ane sudah rindu dengan salam semut dari kaka’ panitia ajarkan dulu Waktu di islamick center Rajabasa Bandar Lampung

 2. Training ESq, menyadarkan bahwa hakekat kesolehan tidak berhenti sebatas ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga melihat bahwa nilai-nilai kemanusian yang universal, seperti kejujuran, kerja keras, kedisiplinan dll, harus ditegakkan dalam kerangka beribadah kepada al khalik.

 3. Pingback: Asma ‘Ul Husna – Astro Oasis « Malaysian's Chromosome
 4. ALHAMDULILAH SECERCAH HARAPAN HIDUP YANG LEBIH MULIA DISISI TUHAN, SETELAH DUA KALI MENGIKUTI ESQ HATI DAMAI DAN SEMAKIN DEKAT DNG ALLAH WALAU MASIH ADA KESALAHAN2 DAN ITU HAL YANG MEMANG MAUSIAWI….SMOGA ESQ HIDUP SELAMANYA. AMIN

 5. Pingback: 99 Asmaul Husna | Nama – Nama Allah « Faiz Rachiemy
 6. esq telah banyak mengubah paradigma saya ………..
  banyak hal positif yang telah saya dapat melalui training ESQ….

 7. Kenali ALLAH adalah JAWABAN bagi persoalan pertama di dalam kubur, marobbuka?

  5 minit sehari mempejari FARDU AIN pertama setiap hari di siapaALLAH.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s